Nguyễn Thị Ngọc Phượng tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật tài nguyên nước khóa K42 (2016-2020) tại trường Đại học Cần Thơ. Sau khi tốt nghiệp cô làm việc tại Viện nghiên cứu biến đổi khí hậu với vai trò là nghiên cứu viên. Những dự án tham gia của cô liên quan đến ứng dụng GIS xây dựng bản đồ đánh giá chất lượng nước ở khu vực ĐBSCL. Các dự án tham gia: Quick-Scans, Cục Biến đổi khí hậu.

Quá trình đào tạo:

2016-2020: Đại học ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước – Trường Đại học Cần Thơ