Ngày 16/8/2014, Viện Nghiên cứu Biến Đổi Khí Hậu, Trường Đại học Cần Thơ (DRAGON) đã tổ chức buổi họp Ban điều hành Mạng lưới Mạng lưới Bảo vệ môi trường và Ứng phó với biến đổi khí hậu Đồng bằng sông Cửu Long (Mekong Net) tại Văn phòng Viện DRAGON, nhằm củng cố danh sách mạng lưới, mở rộng số thành viên, dự kiến cơ chế hoạt động và chia sẻ thông tin của Mạng lưới trong thời gian tới.

Mạng lưới Bảo vệ môi trường và Ứng phó với biến đổi khí hậu Đồng bằng sông Cửu Long (MekongNet) là một diễn đàn mở, được hình thành một cách tự nguyện với sự tham gia của các tổ chức (đoàn thể xã hội, các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ Việt Nam,...) và cá nhân (các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ các cơ quan nhà nước và người dân), có tâm huyết trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Hiện nay, Mekong Net đã liên kết với Mạng lưới các tổ chức Phi chính phủ Việt nam và Biến đổi khí hậu (VNGO&CC), nhằm phối hợp thực hiện các hoạt động nâng cao khả năng thích ứng với biến đối khí hậu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó, ngày 16/8/2014, Viện Nghiên cứu Biến Đổi Khí Hậu, Trường Đại học Cần Thơ (DRAGON) đã tổ chức buổi họp Ban điều hành Mạng lưới Mekong Net tại Văn phòng Viện DRAGON, nhằm củng cố danh sách mạng lưới, mở rộng số thành viên, dự kiến cơ chế hoạt động và chia sẻ thông tin của Mạng lưới trong thời gian tới.

Thông qua buổi họp, các thành viên Ban điều hành mạng lưới Mekong Net đã đề xuất các ý kiến đóng góp, bổ sung và mở rộng hoạt động của Mạng. Bên cạnh đó, ban điều hành cũng đề ra kế hoạch hoạt động đến cuối năm 2014 và kế hoạch mở rộng, huy động các tổ chức xã hội, phi chính khác tham gia Mạng lưới.

 

Một số hình ảnh trong buổi họp (Ảnh: Viện DRAGON)

Buổi họp kết thúc với sự đồng tình và nhất trí cao của các thành viên Ban điều hành về kế hoạch hoạt động của mạng lưới trong thời gian tới, nhằm góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thông tin chi tiết mới về Mạng lưới (http://dragon.ctu.edu.vn/index.php/mekong-net)