Các bài báo cáo tham luận đã được trình bày Hội thảo trực tuyến “Nâng cao công tác quản lý chất lượng nước mặt hướng tới phát triển tổng thể đồng bằng sông Cửu Long”, trong khuôn khổ dự án nghiên cứu "Các giải pháp can thiệp dưới tác động của Biến đổi khí hậu đến các đồng bằng ven biển” (dự án Living Deltas).