Ngày 10/6/2013, Hội thảo “Lồng ghép thông tin khí hậu để nâng cao chức năng và dịch vụ của hệ thống sinh thái nông nghiệp ở lưu vực sông Cửu Long” được tổ chức tại Hội trường khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ. Hội thảo do Trung tâm Phòng chống thiên tai Châu Á (ADPC) kết hợp với Đại học Ruhuna (SriLanka), Viện khoa học Khí tượng thủy văn và Môi trường (IMHEN) và Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu – Đại học Cần Thơ tổ chức.

 

 Các đại biểu tham dự Hội thảo đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến hệ sinh thái nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu và những thách thức trong việc sử dụng thông tin nhằm giảm thiểu các vấn đề trong sản xuất nông nghiệp. Qua đó, lựa chọn khu vực triển khai nghiên cứu thí điểm về sự can thiệp của công nghệ để nâng cao chức năng và dịch vụ của hệ thống sinh thái nông nghiệp ở lưu vực sông Cửu Long.