Xây dựng mô hình thí điểm sản xuất nông nghiệp thích nghi BĐKH là một hoạt động của Dự án “Phát triển nông nghiệp và môi trường thích nghi với Biến đổi khí hậu ở ĐBSCL, thí điểm tại tỉnh Sóc Trăng” do Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam tài trợ.

Dự án này được Trường Đại học Wageningen (Hà Lan) cùng với Trường Đại học Cần Thơ, Sở Nông Nghiệp & PTNT và Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Sóc Trăng phối hợp thực hiện.

 Nội dung của đề xuất xây dựng mô hình thí điển sản xuất nông nghiệp thích nghi với BĐKH, được dựa trên kết quả mô phỏng xâm nhập mặn ở tỉnh Sóc Trăng trong điều kiện nước biển dâng đến năm 2050 và các kết quả thực hiện đánh giá vào năm 2012.  

 Các đại điểm triển khai và các mô hình sản xuất nông nghiệp thích nghi với BĐKH bao gồm :

-         Mô hình 1 : sản xuất lúa theo quy trình “1 phải – 5 giảm” trong ô thủy lợi ở xã Vĩnh Quới (huyện Ngã Năm); 
-         Mô hình 2: cải thiện hiệu quả ao cá và đa dạng hóa sản xuất ở xã Tham Đôn (huyện Mỹ Xuyên); 
-         Mô hình 3: mô hình luân canh lúa – tôm bền vững ở xã Hòa Tú 1 (huyện Mỹ Xuyên);
-         Mô hình 4:mô hình tôm - rừng kết hợp tại xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu; 
-         Mô hình 5: mô hình cua – rừng kết hợp dưới hình thức đồng quản lý ở xã Vĩnh Hải (huyện Vĩnh Châu). 

 Thông qua Hội thảo, các đại biểu tham dự hội thảo cho rằng các mô hình trên phù hợp với nhu cầu của địa phương và mang lại hiệu quả cao khi được triển khai thực tế, do đó việc thực hiện xây dựng các mô hình thí điểm sản xuất nông nghiệp thích nghi với BĐKH cần được triển khai nhằm giúp các hộ dân thích ứng các ảnh hưởng của BĐKH tại vùng ĐBSCL.