Ngày 02/7/2013, Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu – Đại học Cần Thơ (DRAGON) và Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Thích ứng Biến đổi khí hậu: Các giải pháp thu gom nước ở Đồng Bằng Sông Cửu Long – Thí điểm nghiên cứu tỉnh Hậu Giang” tại TP. Vị Thanh, Hậu Giang. 

Dự án do Quỹ Hanns Seidel (Cộng Hòa Liên Ban Đức) phối hợp với Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu - Đại học Cần Thơ thực hiện. Mục tiêu chung của dự án là đề xuất giải pháp có thể chấp nhận được cho việc cung cấp nước sạch tới các cộng đồng nghèo ở vùng nông thôn tỉnh Hậu Giang để có thể thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.

Qua buổi hội thảo, hầu hết đại biểu cho rằng các giải pháp thu gom và xử lý nước phù hợp với địa phương và đề xuất việc áp dụng các biện pháp thu gom nước mưa với chi phí thấp. Đồng thời, việc áp dụng các giải pháp thu gom và xử lý nước đạt tiêu chuẩn nước sạch và hợp vệ sinh theo quy định góp phần giúp cho các xã đạt tiêu chí nông thôn mới.