Ngày 11/7/2013, Hội thảo “Nghiên cứu về các thách thức do xâm nhập mặn, khai thác nước ngầm và sụt lún đất ở Đồng Bằng Sông Cửu Long” diễn ra tại khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên – Đại học Cần Thơ. Hội thảo do Viện nghiên cứu Biến đổi Khí hậu – Đại học Cần Thơ (Viện DRAGON) phối hợp với Viện Quản lý nước Deltares, Tổ chức ứng dụng nghiên cứu khoa học TNO  và Trường Đại học Utrecht (Hà Lan) tổ chức.

Hội thảo nhằm tìm hiểu các vấn đề trọng tâm liên quan đến nghiên cứu xâm nhập mặn, quản lý nước ngầm và sụt lún đất ở một số địa phương thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long (TP. Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Trà Vinh). Bên cạnh đó, hội thảo nhằm mục tiêu phát triển và trao đổi ý tưởng cho nghiên cứu mới, phát triển hiệu quả liên kết giữa nghiên cứu và hoạch định chính sách của các Sở Ban Ngành tỉnh như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, và các cơ quan khác có liên quan.