Ngày 19-11-2014, tại TP Cần Thơ, công ty Vitens Evides International (Hà Lan) phối hợp với Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (Viện DRAGON-Mekong) thuộc Trường Đại học Cần Thơ và Văn phòng công tác Biến đổi khí hậu (CCCO) TP.Cần Thơ, tổ chức hội thảo “Hạ tầng nước và những thách thức của Biến đổi khí hậu”.

Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý và các công ty cấp nước tại Việt Nam và Hà Lan. Hội thảo "Hạ Tầng Nước và những thách thức của biến đổi khí hậu" tập trung vào những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên hạ tầng nước, trọng tâm là những thách thức liên quan đến các công ty cấp nước ở đồng bằng sông Cửu Long. Hội thảo này là một phần của dự án "Biến đổi khí hậu và Cấp nước ở đồng bằng sông Cửu Long". Dự án được đồng tài trợ bởi Quỹ nước bền vững của Hà Lan với tổng chi phí của dự án là 10 triệu EUR cho các thành phần chính là: Chuẩn bị sẵn sàng đối phó biến đổi khí hậu của ngành cung cấp nước công cộng; Đạt được tính bền vững tài chính của việc cung cấp nước thông qua cải thiện hiệu quả hoạt động; Chuyển đổi từ việc sử dụng nước ngầm sang nước mặt; Cung nước cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và dân tộc thiểu; Giảm lượng nước tiêu thụ của ngành công nghiệp.