Ngày 04/3/2016, tại Trường Đại học Cần Thơ đã diễn ra hội thảo “Tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mekong”. Hội thảo nhằm cung cấp thông tin về Báo cáo tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mê Công (IRA-MDS), tạo ra một diện đàn mở cho các bên liên quan tại ĐBSCL và trao đổi về các nội dung liên quan đến “Báo cáo nghiên cứu các tác động chính trên dòng sông Mê Công (MDS)”.

Hội thảo được phối hợp tổ chức bởi Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu, Trường ĐH Cần Thơ (DRAGON Institute – Mekong) và Trung tâm phát triển sáng tạo xanh (GreenID). Hội thảo đã nhận được sự quan tâm tham dự của đại biểu đến từ Chi cục thủy lợi, Chi cục Bảo vệ Môi trường, các thành viên của Mạng lưới Bảo vệ Môi trường và Ứng phó biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL (MekongNet) của 13 tỉnh thành ở Đồng bằng sông Cửu Long, các nhà nghiên cứu đến từ các Viện Trường, Trung tâm trong cả nước.