Ngày 27/03/2015, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu – Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Trung tâm bảo tồn và phát triển Tài nguyên nước (WARECOD) tổ chức buổi hội thảo khởi động dự án nghiên cứu “Nhận thức của người dân ở Đồng bằng sông Cửu Long về tài nguyên thủy sản sông Mêkông” tại Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên - Đại học Cần Thơ.

Thanh phần tham gia hội thảo bao gồm đại diện Ban lãnh đạo Viện BĐKH, tổ chức WARECOD, Khoa Thủy sản – Đại học Cần Thơ và đại diện các sở ban ngành của các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Hội thảo nhằm mục đích trình bài các kết quả nghiên cứu của Viện BĐKH, Khoa Thủy sản và Trung tâm WARECOD đã thực hiện tại vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, chia sẽ kinh nghiệm nghiên cứu và giới thiệu về phương pháp nghiên cứu ThaiBaan (một phương pháp nghiên cứu dựa vào cộng đồng địa phương) và giới thiệu về dự án nghiên cứu “Nhận thức của người dân ở Đồng bằng sông Cửu Long về tài nguyên thủy sản sông Mêkông”.

Một số hình ảnh trong buổi hội thảo

 

PGS.Ts Lê Anh Tuấn phát biểu khai mạc hội thảo

 Báo cáo viên trình bài các báo cáo trong buổi hội thảo

 Ảnh lưu niệm 

Bài và Ảnh (Viện - Dragon)