Nhằm tổng kết các hoạt động, chia sẻ các kết quả có được cũng như định hướng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu (MT, TNTN, BĐKH), ngày 24/11/2017, Khoa MT&TNTN phối hợp cùng Viện Nghiên cứu BĐKH - Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Hội thảo khoa học "Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên và Biến đổi khí hậu". 

Diễn ra tại Trung tâm Học liệu - Trường ĐHCT, Hội thảo có sự tham dự của các viện, trường, sở tài nguyên và môi trường, sở khoa học và công nghệ, sở nông nghiệp các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Về phía Trường ĐHCT có PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị cùng cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên cùng tham dự.

Xem thêm