Trong hai ngày 18 và 19-5-2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đại sứ quán Hà Lan phối hợp cùng Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) tại Việt Nam và Viện Ngiên cứu Biến đổi Khí hậu - Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo tập huấn Thông điệp cốt lõi của Kế hoạch đồng bằng sông Cửu Long nhằm hỗ trợ Nghị quyết số 120/NQ-CP tại Cần Thơ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo (Ảnh: Viện DRAGON-Mekong)

Hội thảo tập huấn có sự tham dự của gần 300 đại biểu là các nhà khoa học, đại biểu các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, UBND và các đơn vị truyền thông 13 tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đại biểu tham dự Hội thảo được cung cấp những nội dung cốt lõi trong Kế hoạch đồng bằng sông Cửu Long và Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao nhận thức, tạo được sự đồng thuận của các cấp cơ sở nhằm giúp cán bộ các tỉnh, thành trong khu vực chủ động hơn trong công tác quản lý và hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu. Các đại biểu chia thành từng nhóm (vùng thượng nguồn, vùng ven biển, vùng bán đảo Cà Mau) để thảo luận sâu: nhận định các vấn đề về môi trường từng vùng, các lựa chọn, giải pháp để thích ứng với biến đổi khí hậu, tầm nhìn của khu vực trong 30 - 50 năm, thiết kế chuỗi giá trị cho các vùng…

Một số hình ảnh của 2 ngày Hội thảo:

GS.TS. Lê Quang Trí trình bày chuyên đề tổng quan về biến đổi khí hậu (ẢNH: Viện DRAGON-Mekong)

Các thông điệp cụ thể cho từng tiểu vùng (vùng thượng nguồn, vùng ven biển, vùng bán đảo Cà Mau) (ẢNH: Viện DRAGON-Mekong)

Các đại biểu tham gia thảo luận nhóm (ẢNH: Viện DRAGON-Mekong)

Viện DRAGON-Mekong