Trong khuôn khổ dự án 'Nâng cao năng lực thích ứng và chống chịu của cộng dồng dưới tác động của biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long' (The CoRe Việt Nam), dự án hợp tác giữa Đại sứ quán Anh, mạng lưới cựu học giả Chevening tại Việt Nam và Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (Viện DRAGON-MEKONG), Trường Đại học Cần Thơ. Vào ngày 12/03/2022, một buổi báo cáo tiến độ các dự án hành động của thanh niên tham gia đã được tổ chức dưới dạng kết hợp trực tiếp - trực tuyến tại Hội trường Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ.
- 05 dự án thanh niên lần lượt được trình bày và góp ý bao gồm:
  • Dự án VYACC
  • Dự án GreenSteps
  • Dự án Water&Life
  • Dự án VEHP
  • Dự án Green Views
Thông tin chi tiết hơn về các dự án sẽ được giới thiệu trong các bảng tin tiếp theo của Viện DRAGON-MEKONG.
Một số hình ảnh tại buổi báo cáo.
(Tin và Ảnh: Viện DRAGON-MEKONG)