Ngày 03 tháng 08 năm 2022, tại khách sạn Victoria Cần Thơ, PGS.TS Văn Phạm Đăng Trí - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (Viện DRAGON-Mekong), Trường Đại học Cần Thơ cùng các các bộ của Viện đã có buổi gặp mặt và làm việc với đoàn chuyên gia tổ chức USAID, Hoa Kỳ, tổ chức IUCN tại Việt Nam cùng các chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Đoàn tổ chức USAID có cô Jean Kwon, cô Madeleine Granda, chuyên gia của Tiểu ban Hạ viện về Nhà nước, Hoạt động Nước ngoài và Các Chương trình Liên quan, cùng ông Nguyễn Ngọc Thắng và ông Trần Chính Khuôn, chuyên gia Tổ chức USAID tại Việt Nam.

PGS.TS. Văn Phạm Đăng Trí chia sẽ về biến đổi khí hậu và hoạt động của Viện DRAGON-Mekong, Trường Đại học Cần Thơ

Buổi gặp mặt nhằm chia sẽ về những cơ hội, thách thức và kinh nghiệm trong ứng phó biến đổi khí hậu ở ĐBSCL và trên thế giới. Tại buổi thảo luận, PGS.TS. Văn Phạm Đăng Trí đã bày tỏ vinh dự khi được tiếp đoàn và chia sẻ về các tác động liên quan của biến đổi khí hậu và vai trò đầu mối của Viện DRAGON-Mekong trong nghiên cứu, đào tạo ngắn hạn và đề xuất giải pháp thích ứng, giảm thiểu biến đổi khí hậu tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đoàn chuyên gia của tổ chức USAID thể hiện sự quan tâm đến những thách thức và cơ hội thúc đẩy các mục tiêu thích ứng biến đổi khí hậu hướng đến phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và lưu vực sông Mekong nói chung. Qua buổi gặp mặt, PGS.TS. Văn Phạm Đăng Trí bày tỏ mong muốn hợp tác của Viện DRAGON-Mekong với tổ chức USAID, tổ chức IUCN trong nghiên cứu khoa học về biến đổi khí hậu trong khu vực và quốc tế.