Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (DRAGON-Mekong Institute), Trường Đại học Cần Thơ và Văn phòng Công tác Biến đổi khí hậu thành phố Cẩn Thơ (CCCO) thực hiện đề tài “Xây dựng bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai do biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Cần Thơ”. Đề tài được thực hiện với mục tiêu xây dựng tập bản đồ quản lý rủi ro thiên tai nhằm hỗ trợ công tác quản lý đô thị của thành phố.

Ngày 29/07/2022, Văn phòng Công tác Biến đổi khí hậu thành phố Cẩn Thơ, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cẩn Thơ đã tổ chức hội thảo báo cáo kết quả giữa kỳ dự án “Xây dựng bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai do biến đổi khí hậu và tăng cường mạng lưới quan trắc xâm nhập mặn trên địa bàn thành phố Cần Thơ”. Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu đã có buổi báo cáo chia sẻ những kết quả sơ bộ về xây dựng bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai. Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo và cán bộ đến từ Sở, Ban, Ngành thành phố Cần Thơ; Phòng Hợp tác đa phương - Bộ Ngoại giao và Quỹ Hợp tác Mê Công - Hàn Quốc - Viện Mê Công.

Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp với những nội dung chia sẻ, trình bày về những kết quả đạt được ban đầu của dự án đang triển khai thực hiện. Thông qua hội thảo, nhóm dự án đã nhận được những thảo luận và chia sẻ góp ý để hoàn thiện cho tập bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đồng thời, các đại biểu cũng đã đóng góp thêm các ý kiến và giải pháp để duy trì, chia sẻ kết quả của dự án sau khi kết thúc dự án.

 

Một số hình ảnh của hội thảo:

Ông Nguyễn Chí Kiên – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ phát biểu khai mạc hội thảo

Bà Châu Thị Kim Thoa – Văn phòng Công tác Biến đổi khí hậu thành phố Cẩn Thơ giới thiệu tổng quan dự án

TS. Đinh Diệp Anh Tuấn – Chánh văn phòng, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu báo cáo kết quả xây dựng bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai do biến đổi khí hậu

Anh Nguyễn Đào Anh – Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường chia sẻ kết quả tăng cường mạng lưới quan trắc xâm nhập mặn

Anh Phan Văn Tâm – Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường chia sẻ trực tuyến dữ liệu quan trắc xâm nhập mặn lên Trang trung tâm điều hành đô thị thông minh của thành phố (IOC)

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

(Tin và ảnh: Viện DRAGON-Mekong)