Ngày 19 tháng 09 năm 2022, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ (DRAGON-Mekong Institute) có buổi trao đổi và ký kết hợp tác cùng Trung tâm vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long để phối hợp thực hiện dự án “Thúc đẩy quản lý tổng hợp tài nguyên nước và nâng cao khả năng chống chịu với khí hậu ở hạ lưu sông Mekong”.

Mục tiêu hợp tác nhằm truyền thông nâng cao nhận thức và khả năng chống chịu của người dân, đặc biệt là nông dân, ngư dân và nhóm người dễ bị tổn thương trước những tác động của biến đổi khí hậu và thay đổi nguồn nước tại đồng bằng sông Cửu Long.  Thời gian thực hiện từ tháng 08/2022 đến tháng 12/2022 với nội dung các hoạt động chính nằm trong khuôn khổ dự án.

Cuối buổi lễ ký kết hợp tác, hai bên thống nhất các điều khoản nằm trong biên bản thỏa thuận nhằm đạt được kết quả theo các mục tiêu dự án hướng đến.

Một số hình ảnh tại buổi lễ ký kết: