Ngày 19/09/2022, tại Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (DRAGON-Mekong Institute), Trường Đại học Cần Thơ đã diễn ra buổi seminar “Unsettling Deltas: Climate change, migration, and livelihoods in Vietnam” do cô Kimberley Anh Thomas (Học giả Chương trình Fulbright), Giáo sư tại Trường Đại học Temple – Mỹ trình bày.

Tại buổi seminar, tiến sĩ Kimberley Anh Thomas đã trình bày những phát hiện sơ bộ từ đánh giá dân số di cư và sự thay đổi sử dụng đất ở Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2000 đến năm 2020.Bên cạnh đó, cô cũng trình bày về kế hoạch nghiên cứu sắp tới được thực hiện tại 4 tỉnh Sóc Trăng, Long An, Tiền Giang và Cà Mau. Nghiên cứu này sẽ điều tra sự chuyển đổi nông nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long và các yếu tố ảnh hưởng đến việc di cư của cư dân nông thôn trong ngắn hạn hay dài hạn. Một số yếu tố nghiên cứu chính bao gồm đánh giá thực tiễn sử dụng đất ở các khu vực nghiên cứu đã thay đổi như thế nào trong hai mươi năm qua bằng hình ảnh viễn thám, cũng như phân tích các chính sách địa phương và dữ liệu điều tra dân số để xác định các động lực của thay đổi sử dụng đất và di cư dân cư. Nghiên cứu cũng sẽ bao gồm 200 cuộc điều tra hộ gia đình để điều tra mối quan hệ giữa thực tiễn sử dụng đất, các chính sách kinh tế của nhà nước, sự thay đổi môi trường và tính dịch chuyển xã hội

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi seminar: