Ngày 01/8/2023, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (Viện DRAGON-Mekong) đã phối hợp với Hội đồng Anh tại Việt Nam thực hiện buổi họp mặt giữa kỳ trong khuôn khổ chương trình “Nâng cao Năng lực Chống chịu của Thanh niên với Tác động của Biến đổi Khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long” (gọi tắt là Y-CoRe), tại Trung tâm Học liệu và Tòa nhà Công nghệ Cao của Trường Đại học Cần Thơ. Chương trình được thự­c hiện với mục tiêu nhằm kết nối các thành viên trong mạng lưới của chương trình Y-CoRe, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ các bài học kinh nghiệm giữa các nhóm dự án hành động vì xã hội thông qua các hoạt động tương tác.

Hơn 60 thành viên trong mạng lưới Y-CoRe và 30 khách mời từ các đơn vị UBND, Sở Tài nguyên & Môi trường, Đoàn Thanh niên, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ, Viện Kinh tế - Xã hội Thành phố Cần Thơ, Trung tâm vì Sự phát triển Phụ nữ ĐBSCL cùng các lãnh đạo trẻ tại các tỉnh của đồng bằng sông Cửu Long và báo chí. Chương trình họp mặt đã đi qua các phần kết nối mạng lưới Y-CoRe vào buổi sáng của ngày, được thực hiện bởi Ths. Nguyễn Anh Thư, Điều phối viên Chương trình; và phần đánh giá tiến độ các dự án hành động vì xã hội, được chủ trì bởi PGS. TS. Văn Phạm Đăng Trí, Viện trưởng, Viện DRAGON-Mekong và Chị Trần Thị Hồng Gấm, Phó Giám đốc Chương trình Giáo dục, Hội đồng Anh tại Việt Nam. Phần đánh giá tiến độ được trình bày bằng phương thức sáng tạo “chợ phiên”, với 03 phiên được thực hiện tương ứng với 28 dự án ứng dụng 03 lăng kính: khoa học (1); nghệ thuật (2); và, truyền thông (3). Phiên chợ đã giúp các dự án hành động vì xã hội có cơ hội được chia sẻ về ý tưởng và thu thập những câu hỏi và góp ý cho các sản phẩm đã và đang được thực hiện bởi các nhóm dự án đến các khách mời tham tham dự.

Hình 1: Chị Nguyễn Anh Thư, Điều phối viên Dự án Y-CoRe

Hình 2: PGs. Ts. Văn Phạm Đăng Trí, Viện trưởng Viện DRAGON-Mekong chủ trì buổi đánh giá giữa kỳ

Hình 3: Chị Trần Thị Hồng Gấm, Phó Giám đốc, Chương trình Giáo dục, Hội đồng Anh tại Việt Nam đồng chủ trì buổi đánh giá giữa kỳ

Buổi họp mặt có vai trò quan trọng trong việc truyền cảm hứng, động lực và sự nối kết giữa các thành viên trong mạng lưới Y-CoRe cho giai đoạn 01 tháng còn lại của các dự án hành động xã hội, huy động thêm các nguồn nhân lực, vật lực cho việc hoàn thành dự án với hiệu quả được tối ưu, làm tiền đề để tham dự Diễn đàn thanh niên đồng bằng sông Cửu Long, dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 10/2023 tại Thành phố Cần Thơ.

Hình 4: Hoạt động kết nối mạng lưới thành viên Y-CoRe

Hình 5: Toàn cảnh buổi họp đánh giá

Hình 6: Dự án SAPs trình bày tại phiên chợ

Người đăng: Trần Quốc Dũng