Kêu gọi tham gia chương trình tập huấn Tailor-Made Training (TMT): “CHUYỂN ĐỔI TRONG HỆ THỐNG THỰC PHẨM : ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH, SINH THÁI VÀ XÃ HỘI CỦA CÁC MÔ HÌNH NUÔI TÔM KHÁC NHAU VÀ CHUẨN BỊ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỀN VỮNG HƯỚNG TỚI CHỐNG CHỊU, HỘI NHẬP & CÔNG BẰNG TẠI TỈNH CÀ MAU”

Đây là chương trình tập huấn nằm trong khuôn khổ của dự án Orange Knowledge Program (OKP), nhằm liên kết biến đổi khí hậu và mất cân bằng đa dạng sinh học thông qua mối quan hệ giữa nuôi tôm và phục hồi rừng ngập mặn tại Cà Mau. Tại đây, người tham gia được lắng nghe những chia sẻ từ các Viện giáo dục Hà Lan và Việt Nam về việc tăng cường phát triển thương mại bền vững, và hướng tới một cách tiếp cận sinh thái xã hội lâu dài trong mối quan hệ thực phẩm-nước.

Đối tượng tham gia: Giảng viên/ Nghiên cứu viên tại Đại học Cần Thơ (ĐHCT) và các Trường Đại học ở ĐBSCL, có chuyên môn về rừng và nông nghiệp.

Vui lòng truy cập liên kết để biết thêm thông tin về chương trình tập huấn: https://drive.google.com/drive/folders/1H0vmsdZiq4pT8f7MBtP4a4OfKwS48A5m

Thời gian tập huấn (trong ảnh đính kèm) và đăng ký tại mã QR.