Thạc sĩ Đinh Diệp Anh Tuấn hiện là Chánh Văn Phòng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu - Đại học Cần Thơ. Hiện nay, ông cũng đang thực hiện Nghiên cứu sinh trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Đại học Cần Thơ và Viện giáo dục về Nước ((UNESCO-IHE, the Netherlands). Thạc sĩ Đinh Diệp Anh Tuấn cũng có nhiều năm tham gia các dự án và tập huấn về quản lý tài nguyên nước, quản lý cấp nước, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, tăng khả năng chống chịu tại ĐBSCL và các khu vực khác.

Quá trình đào tạo:

  • 2016- đến nay: Nghiên cứu sinh tại Đại học Cần Thơ
  • 2004-2006: Cao học Công nghệ môi trường, Đại học Quốc gia TP.HCM
  • 1999-2004: Đại học Công nghệ Kỹ thuật Môi trường,  Đại học Cần Thơ.

Xem thêm:

https://www.researchgate.net/profile/Tuan_DDA