Lê Hoàng Hải Anh tốt nghiệp Đại học Cần Thơ năm 2018. Chuyên ngành của cô là Kỹ sư tài nguyên nước. Sau khi tốt nghiệp, cô đã làm việc tại Viện nghiên cứu biến đổi khí hậu, Đại học Cần Thơ với vai trò là thư ký văn phòng Viện và nghiên cứu viên. Các dự án nghiên cứu của cô liên quan đến đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, kinh tế xã hội, sinh kế của người dân trong tình hình biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long.

Qúa trình đào tạo:

2014-2018: Kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật tài nguyên nước, Đại học Cần Thơ