Hội thảo được tổ chức ngày 23/01/2013 tại trường Đại học Cần Thơ, với sự tham dự của các lãnh đạo và các cán bộ chuyên ngành đại diện cho các Cơ quan, Ban ngành của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, ngoài ra hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia đến từ Tổ chức CSIRO và Trường Đại học Cần Thơ. 

Thông qua hội thảo, các báo cáo về nguyên nhân, hậu quả và các kịch bản của xâm nhập mặn có thể xảy ra trong tương lai cũng như các phương án sử dụng đất thích nghi với xâm nhập mặn tại ĐBSCL đã được giới thiệu đến các đại biểu tham dự. Báo cáo đánh giá về các tác động đến kinh tế, xã hội, môi trường của của các kịch bản xâm nhập mặn và các phương án sử dụng đất thích nghi cũng được trình bày đến các đại biểu. Qua đó các đại biểu đã thảo luận, đóng góp các ý kiến cho các phương án bố trí sử dụng đất tại đại phương và các tác động đến kinh tế, xã hội, môi trường của từng phương án. 

Các ý kiến đóng góp của các đại biểu thông qua hội thảo đã góp phần xây dựng các phương án bố trí sử dụng đất phù hợp với thực tế và sự phát triển trong tương lai tại các đại phương của vùng ĐBSCL. 
Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất lương thực trọng điểm của quốc gia, việc bố trí, qui hoạch các phương án sử dụng đất thích nghi với xâm nhập mặn có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của vùng trong tương lai. Hội thảo đã cung cấp các kiến thức và các giải pháp thích ứng với xâm nhập nhập mặn, góp phần hỗ trợ cho các địa phương trong công tác quản lý và qui hoạch các định hướng thích ứng xâm nhập mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng.