Chương trình nghiên cứu “Thích ứng Biến đổi khí hậu bằng phát triển đô thị bền vững” được thực hiện từ tháng 07/2010 đến tháng 09/2012.

Thông qua hội thảo, chương trình đã báo cáo các kết quả chính đã đạt được trong thời gian thực hiện nghiên cứu như: 

-          Kết quả điều tra, khảo sát về Môi trường và Hệ thống nước của TPCT.
-          Nghiên cứu các tác nhân về nghèo tại TPCT.
-          Kết quả của Tập bản đồ Hệ thống và Môi trường nước TPCT.
-          Các giải pháp chiến lược để bảo vệ và phát triển nước Đô thị tại TPCT.
-          Nghiên cứu Giải pháp thu gom và sử dụng nước mưa.
-          Thí điểm nghiên cứu phát triển Hệ thống môi trường nước bền vững (tại P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TPCT)   
Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp, các kết quả của chương trình nghiên cứu đã góp phần nâng cao năng lực quản lý và hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan hợp tác và các ban ngành địa phương trong việc phát triển bền vững hệ thống môi trường nước của TP Cần Thơ trước các thách thức của Biến đổi khí hậu.