Hội thảo được diễn ra vào ngày 09/10/2012 tại TP Sóc Trăng, với sự tham dự của các đại biểu đại diện cho các Sở, Ban, Ngành của tỉnh Sóc Trăng và các cán bộ, chuyên gia của Viện NC biến đổi khí hậu – Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Wageningen, Hà Lan.

Báo cáo “Hiện trạng và mô hình dự báo xâm nhập mặn tại các địa phương của tỉnh Sóc Trăng” và báo cáo “Hiện trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp và môi trường ở các địa bàn nghiên cứu của tỉnh Sóc Trăng”, đã được trình bày giới thiệu đến các đại biểu tham dự hội thảo. Qua đó, các đại biểu tham dự hội thảo đã thảo luận nhằm tìm ra các giải pháp ưu tiên và kế hoạch hành động thực hiện để thích ứng biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp

Thông qua các kết quả của quá trình thảo luận, các giải pháp lựa chọn đã được đề xuất và lập kế hoạch triển khai thực hiện mô hình thí điểm tại các địa phương trong tỉnh, với sự hỗ trợ của chương trình nghiên cứu.

Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp trong điều kiện môi trường thay đổi hiện nay tại tỉnh Sóc Trăng.