Hội thảo được tổ chức ngày 23/01/2013 tại trường Đại học Cần Thơ, với sự tham dự của các lãnh đạo và các cán bộ chuyên ngành đại diện cho các Cơ quan, Ban ngành của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, ngoài ra hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia đến từ Tổ chức CSIRO và Trường Đại học Cần Thơ. 

 Hội thảo được diễn ra vào ngày 06/11/2012 tại Hội trường Khoa Nông Nghiệp – Trường Đại học Cần Thơ, với sự tham dự của các các chuyên gia đến từ Tổ chức HSF, Viện NC Biến đổi khí hậu – Trường ĐH Cần Thơ và đại diện các Sở, Ban, Ngành của các tỉnh trong vùng ĐBSCL.

Hội thảo đã trình bày các báo cáo tổng quan về các ảnh hưởng của BĐKH đến các giải pháp sử dụng nguồn tài nguyên bền vững nhằm thích ứng với BĐKH, các báo cáo gồm:
-          Biến đổi khí hậu: Phát triển và Bảo tồn bền vững.
-          Thay đổi nguồn tài nguyên nước ở đồng bằng sông Cửu Long – Tổng quan từ sự thay đổi yếu tố tự nhiên đến kinh tế - xã hội.
-          Thích ứng Biến đổi khí hậu thông qua giải pháp thu gom và sử dụng nước mưa
Ngoài ra, hội thảo còn trình bày các báo cáo về các giải pháp thích ứng với Biến đổi khí hậu cho sinh kế của người dân vùng ĐBSCL, gồm: 
-          Đánh giá nhanh tổng hợp tính dễ bị tổn thương và khả năng thích ứng cho các vùng ven biển ĐBSCL.
-          Linh động sinh kế của cư dân vùng ven biển để thích ứng với BĐKH. 
-          Phát triển nông nghiệp ở vùng ven biển trong bối cảnh BĐKH: Nhìn từ quan điểm kinh tế. 
-          Đánh giá tổn thương bằng chỉ số tổng hợp - trường hợp xâm nhập mặn ở Trà Vinh
 Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần cung cấp, chia sẽ các kiến thức, kinh nghiệm về các lĩnh vực liên quan đến tác động và thích ứng với BĐKH, cũng như sự phát triển bền vững của vùng ĐBSCL.