Hội thảo diễn ra vào ngày 17/11/2012 tại trường Đại học Cần Thơ, với sự tham dự của các lãnh đạo và các cán bộ chuyên ngành đại diên cho các Cơ quan, Ban ngành có liên quan, ngoài ra hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia đến từ Tổ chức CSIRO và Trường Đại học Cần Thơ.

Sau 4 Hội thảo đã được tổ chức trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu, gồm: 

Hội thảo lần 1: Xây dựng kịch bản cho ĐBSCL – tầm nhìn đến năm 2040, 
Hội thảo lần 2: Các kịch bản của ĐBSCL trong bối cảnh phát triển và tầm nhìn của vùng sông Mekong, 
Hội thảo lần 3: Đánh giá tính hợp lý về các kết quả nghiên cứu ở ĐBSCL, 
Hội thảo lần 4:  Từ kết quả nghiên cứu đến vấn đề liên quan đến chính sách và quy hoạch sản xuất nông nghiệp ở ĐBSCL 
Hội thảo lần 5, “Tương lai Đồng bằng sông Cửu Long: Tầm nhìn – Thái độ - Hành động”, là hội thảo lần cuối trong số các hội thảo của chương trình nghiên cứu. Các kết quả kịch bản có thể xảy ra trong tương lai, những vấn đề liên quan đến chính sách và phát triển của địa phương, cũng như các các giải pháp lựa chọn thích hợp cho tương lai vùng ĐBSCL đã được giới thiệu, trình bày đến các đại biểu tham dự Hội thảo.
Hội thảo đã cung cấp các kiến thức về mối liên kết giữa lương thực – nước – năng lượng – sử dụng đất, phân tích viễn cảnh trong tương lai nhằm góp phần xác định các loại hình sử dụng đất phù hợp và hỗ trợ việc ban hành chính sách về an ninh lương thực của vùng ĐBSCL.