Ngày 1 tháng 10 năm 2019, Viện Nghiên cứu Biển đổi Khí hậu, Trường đại học Cần Thơ (Dragon Institute – CTU) phối hợp với Đơn vị tư vấn Trung tâm quốc tế Quản lý Môi trường (ICEM), Ban Quản lý dự án ODA và Sở Xây dựng, tổ chức khai mạc Hội thảo tập huấn “Lập bản đồ ngập lụt có sự tham gia của cộng đồng tại thành phố Cần Thơ” trong khuôn khổ dự án Phát triển thành phos Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị. 

Chương trình diễn ra liên tiếp 4 ngày từ ngày 01-04/10/2019 được hỗ trợ kỹ thuật từ các cán bộ Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long - Đại học Cần Thơ với sự tham gia của đại diện cán bộ Sở Xây dựng; cán bộ Địa chính/Môi trường, Đoàn Thanh niên và tổ trưởng dân phố của 17 phường thuộc địa bàn Quận Ninh Kiều. 

Kết thúc buổi tập huấn Ban tổ chức nhận được sự phản hồi tích cực từ các cán bộ địa phương tham gia và sự hứa hẹn sẽ phổ biến ứng dụng này đến rộng rãi người dân ở địa phương các cán bộ tham gia. Mặc dù diễn ra trong thời gian ngắn nhưng Hội thảo đã góp phần tăng cường sự quan tâm và tham gia của cộng đồng trong việc cập nhật thông tin tình hình ngập lụt để các cán bộ địa phương và các nhà nghiên cứu có thể xây dựng bản đồ cảnh báo rủi ro trong thời gian tới.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động trong khóa tập huấn (Ảnh Viện Dragon):