Ngày 15 tháng 10 năm 2019, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường đại học Cần Thơ (Dragon Institute – CTU) hợp tác với Chương trình Biến đổi Khí hậu, Nông nghiệp và An ninh lương thực khu vực Đông Nam Á (CCAFS-SEA) và Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, tổ chức khai giảng "Chương trình tập huấn Sử dụng và chỉnh sửa bản đồ rủi ro khí hậu và kế hoạch thích ứng (CS-MAP)" tại Hội trường 1 của Viện.


Khóa tập huấn do các cán bộ của Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Khoa Môi trường & TNTN, Trường Đại học Cần Thơ đảm nhiệm giảng dạy với mục tiêu nhằm nâng cao năng lực của cán bộ địa phương (7 tỉnh thành trong khuôn khổ dự án) trong việc áp dụng phương pháp lập bản đồ nguy cơ khí hậu và kế hoạch thích ứng CS-MAP, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu bản đồ, trình bày và in ấn để sử dụng trong công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ban tổ chức và các học viên của khóa tập huấn chụp ảnh lưu niệm (Ảnh Viện Dragon) 

 


PGS. TS Nguyễn Hiếu Trung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu tham gia giảng dạy (Ảnh Viện Dragon)

 

Một số hình ảnh trong khóa học (Ảnh Viện Dragon)