Ngày 22-23 tháng 12 năm 2020, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, trường Đại học Cần Thơ (Viện DRAGON-Mekong) phối hợp với trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) tổ chức lớp tập huấn: “Kiến thức tổng quan về BĐKH, kỹ năng truyền thông và hướng dẫn sử dụng tài liệu tập huấn” nhằm góp phần trang bị kiến thức, học hỏi chia sẻ kinh nghiệm về các hoạt động liên quan đến biến đổi khí hậu (BĐKH), biện pháp ứng phó và tăng cường kết nối giữa các mạng lưới phụ nữ ứng phó với BĐKH tại ĐBSCL.
Trong cuộc họp PGS.TS. Lê Anh Tuấn tham - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu gia báo cáo về tình hình BĐKH, các vấn đề đang diễn ra liên tục trên Trái Đất (bất ổn chính trị, cạnh tranh kinh tế, gia tăng dân số, phát triển công nghệ, bất công xã hội, ô nhiễm môi trường, xung đột sắc tộc…)
Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động trong hai ngày làm việc: