Trung tâm Học viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AITCV) đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu - Đại học Cần Thơ đã tổ chức một buổi Seminar cum Study Tour tại thành phố Cần Thơ ngày 31/3/2009 cho 8 quan chức thuộc Vụ Kỹ thuật, Bộ Chính quyền Địa phương, Bangladesh.

SEMINAR CUM STUDY TOUR

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

 Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 Trung tâm Học viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AITCV) đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu - Đại học Cần Thơ đã tổ chức một buổi Seminar cum Study Tour tại thành phố Cần Thơ ngày 31/3/2009 cho 8 quan chức thuộc Vụ Kỹ thuật, Bộ Chính quyền Địa phương, Bangladesh.

 Đoàn đã nghe TS. Lê Anh Tuấn thuyết trình về đề tài "Một số vấn đề về Môi trường Nước và Biến đổi Khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long" tại Hội trường Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên. Sau buổi thuyết trình, Đoàn đã được TS. Nguyễn Văn Bé và ThS.Nguyễn Thị Như Ngọc hướng dẫn tham quan - thuyết minh các cơ sở hạ tầng nông thôn và vùng ven đô thành phố Cần Thơ bằng thuyền trên sông Hậu.

 Các chuyên gia của Viện cũng có các thảo luận trao đổi với Đoàn Bangladesh các kinh nghiệm liên quan đến quy hoạch cơ sở hạ tầng đối phó với thiên tai và biến đổi khí hậu của Đồng bằng sông Cửu Long cũng như ở Bangladesh.