Buổi làm việc bắt đầu lúc 14h30 ngày 09/02/2012, giữa Trường Đại học Cần Thơ, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu và đoàn làm việc. Nội dung chủ yếu của buổi làm việc tập trung chủ yếu về mối quan hệ trong các chương trình hợp tác khoa học giữa Trường, Viện với các tổ chức nghiên cứu khoa học của Hoa Kỳ.

Nhân dịp này, Tiến sĩ Rita Colwell, đặc phái viên khoa học của Hoa Kỳ (phụ trách khu vực phía Nam và Đông Nam Á) đã có buổi thuyết trình với các sinh viên Khoa Môi trường và TNTN về chủ đề nước và sức khỏe.

Buổi làm việc đã thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ trong hợp tác nghiên cứu khoa học của Trường, Viện với các tổ chức nghiên cứu khoa học của Hoa Kỳ.