Tại buổi làm việc, Trường ĐHCT đã giới thiệu với đại diện Trường ĐH Twente về Chương trình Mekong 1000 nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ sự phát triển vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.

 Đại diện Trường ĐH Twente, bà IR. L.M (Louise) Van Leeuwen đã trình bày về chương trình đạo tạo mới cho học viên quốc tế, được phụ trách bởi Khoa Khoa học Thông tin Địa lý và Quan sát Trái đất (ITC) – ĐH Twente: Chương trình đào tạo từ xa hai giai đoạn. Theo đó, học viên quốc tế sẽ vừa học một số học phần đại cương vừa học nâng cao trình độ tiếng Anh trong giai đoạn đầu tại trường đại học trong nước có liên kết với Trường ĐH Twente và sẽ học các học phần còn lại theo chương trình đào tạo tại Trường ĐH Twente – Hà Lan vào giai đoạn sau.

Nhân dịp này, hai trường cũng trao đổi về vấn đề nghiên cứu và ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm tìm ra hướng hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là về việc ứng dụng công nghệ cao trong công tác nghiên cứu biến đổi khí hậu.