Ngày 11/07/2012, Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ (đơn vị điều hành mạng lưới) đã tổ chức buổi họp để báo cáo các hoạt động, thảo luận về cơ cấu tổ chức và kế hoạch định hướng hoạt động của Mạng lưới Mekong Net năm 2012-2013. Buổi họp được diễn ra tại hội trường Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên trường ĐHCT, với sự tham dự của các thành viên Mạng lưới đến từ các tỉnh ĐBSCL và sự tham dự của tổ chức WARECOD.

Buổi họp được mở đầu bằng một Báo cáo tổng hợp các hoạt động và các dự án đang được các thành viên Mạng lưới triển khai tại các tỉnh ĐBSCL, sau đó các thành viên đã thống nhất về cơ cấu tổ chức và các thành viên thường trực của Mạng lưới, đồng thời kế hoạch định hướng hoạt động cho Mekong Net đã được các thành viên tham gia đề xuất và đóng góp ý kiến. Buổi họp đã diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần phát triển Mạng lưới Mekong Net trở thành một Mạng lưới rộng lớn trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững Đồng Bằng sông Cửu Long trong điều kiện Biến đổi khí hậu.