Ngày 12/07/2012, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ đã tiếp ông Jame Edward, Phó điều hành khu vực phía Nam, Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) tại Việt Nam. Đón tiếp ông Jame có GS.TS Lê Quang Trí, Viện Trưởng Viện NC Biến đổi Khí hậu, TS Nguyễn Hiếu Trung, Trưởng Khoa Môi trường & Tài Nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ cùng các cán bộ của Viện và Khoa.

Buổi gặp mặt và làm việc đã xem xét lại các công việc, dự án đã hợp tác thực hiện giữa Viện với tổ chức USGS và thảo luận đề xuất về việc ký kết một Thỏa thuận hợp tác mới, trong đó nhấn mạnh thực hiện các nghiên cứu về chất lượng nước và sự đa dạng của thủy sản trong điều kiện biến đổi khí hậu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời hai bên cũng thảo luận các kế hoạch nhằm nâng cao năng lực trong việc ứng phó Biến đổi khí hậu cho các cán bộ nghiên cứu và cán bộ quản lý tại địa phương.