Hội thảo khoa học: “Chính sách các nước đối với tiểu vùng sông Mê Kông từ lịch sử đến hiện tại”

Ngày 22/6/2022, tại Học viện Khoa học Quân sự đã tổ chức hội thảo khoa học “Chính sách các nước đối với tiểu vùng sông Mê Kông từ lịch sử đến hiện tại” (lần thứ nhất) trong khuôn khổ đề tài Độc Lập cấp Quốc gia – Chính sách các nước đối với Tiểu vùng sông Mê Kông tác động và đối sách của Việt Nam. Tại hội thảo, các diễn giả đã trình bày về chính sách về phát triển kinh tế, quân sự, quốc phòng, đối ngoại của các nước Thái Lan, Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc đối với tiểu vùng sông Mê Kông từ lịch sử đến hiện tại. PGS. Ts. Văn Phạm Đăng Trí, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ đã tham dự và có trao đổi cùng các đại biểu về nội dung buổi hội thảo.

Một số hình ảnh tại buổi hội thảo: