Ngày 12/7/2022, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ có buổi làm việc với lãnh đạo phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ về dự ánPhục hồi kênh rạch và quản lý chất thải rắn dựa vào cộng đồng và nâng cao khả năng chống chịu ngập lụt” tại  khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Nội dung của dự án được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu của dự án“Xây dựng khả năng chống chịu với lũ lụt cho cộng đồng (FRMC) - tại thành phố Cần Thơ” thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ và tổ chức ISET.

Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường khả năng chống chịu ngập lụt của các hộ gia đình dễ bị tổn thương trong cộng đồng cụ thể thông qua việc cải tạo các kênh thoát nước và xây dựng cơ chế quản lý thoát nước dựa vào cộng đồng, góp phần giảm thiểu các tác động tiêu cực đến sức khỏe, sinh kế và môi trường sống của người dân. Dự án được tài trợ bởi Đại sứ quán Canada, dự kiến triển khai từ tháng 07/2022 đến tháng 03/2023.

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng thảo luận và thống nhất phương hướng hợp tác, hỗ trợ thực hiện. Dự án tập trung vào các hoạt động mang lại lợi ích cho cộng đồng như vệ sinh và khơi thông dòng chảy, lắp đặt thùng rác công cộng thích ứng ngập lụt, thành lập Tổ Cộng đồng tự quản lý rác và thoát nước trong khu vực. Đồng thời, các hoạt động truyền thông về nâng cao nhận thức của người dân trong việc quản lý rác thải, bảo vệ môi trường cũng được chính quyền địa phương ủng hộ và sẵn sàng tạo điều kiện cho dự án triển khai theo đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc: