Ngày 1 tháng 7 năm 2022, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam và Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, trường Đại học Cần Thơ đã ký thỏa thuận tài trợ dự án “Phục hồi kênh rạch và quản lý chất thải rắn dựa vào cộng đồng tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều  thành phố Cần Thơ, Việt Nam”. Mục tiêu dự án nhằm tăng cường khả năng chống chịu ngập lụt cho các hộ gia đình dễ bị tổn thương trong cộng đồng tại khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều  thành phố Cần Thơ, Việt Nam. Thời gian thực hiện dự án, từ tháng 07/2022 đến 02/2023 với hoạt động chính nhằm thiết lập tổ cộng đồng tự quản và cơ chế quản lý thoát nước dựa vào cộng đồng, góp phần giảm thiểu các tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng, sinh kế và môi trường. Bên cạnh đó, các hoạt động đánh giá thoát nước, xây dựng kế hoạch cải tạo môi trường kênh rạch thoát nước và thu gom, quản lý rác thải trong lưu vực kênh rạch cũng được thực hiện. Ước tính có 700 hộ dân trong cộng đồng sẽ được hưởng lợi trực tiếp và khoảng 60 hộ dân ở gần kênh rạch trong cộng đồng được hưởng lợi gián tiếp từ kết quả đạt được của dự án, đồng thời dự án sẽ góp phần khắc phục những khó khăn quản lý thoát nước và chất thải rắn hiện tại và góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngập lụt cộng động trên địa bàn thành phố Cần Thơ.