Ngày 25/11/2022, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu - Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội nghị Viên chức - Người lao động của đơn vị năm học 2021 - 2022 và Phương hướng công tác năm học 2022 - 2023. Tham dự hội nghị, về phía Ban Giám hiệu Trường có PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, TS. Nguyễn Xuân Hoàng, đại diện Đảng ủy Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, cùng đại diện các phòng Quản trị thiết bị, phòng Quản lý Khoa học cùng tất cả viên chức và người lao động của đơn vị.

 Hội nghị đã nghe báo cáo Tổng kết năm học 2021 - 2022 và Kế hoạch Công tác năm học 2022 - 2023, tổng hợp và giải đáp ý kiến thảo luận của các đơn vị; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Viên chức - Người lao động Viện năm học 2021 - 2022. Trên cơ sở báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022, Hội nghị đánh giá những kết quả, kinh   nghiệm đã đạt được trong năm học qua, từ đó đề ra các biện pháp tháo gỡ khó khăn, hạn chế và đề ra phương hướng nhiệm vụ chiến lược cho năm học mới 2022 - 2023, phấn đấu để đạt những mục tiêu quan trọng và đề ra một số hoạt động trọng tâm cần được tập trung thực hiện trong thời gian tới. Tham dự và phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Hiếu Trung, Phó Hiệu trưởng Trường ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Viện trong một số lĩnh vực hoạt động của Viện trong năm học vừa qua. 

PGS.TS. Văn Phạm Đăng Trí, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu báo cáo Tổng kết năm học 2021 - 2022 và Kế hoạch Công tác năm học 2022 - 2023

Hội nghị đại biểu Viên chức - Người lao động được tổ chức một cách dân chủ, nghiêm túc và hiệu quả không chỉ thể hiện quyền làm chủ của Viên chức - Người lao động mà còn thể hiện sự đồng thuận cao về các chỉ tiêu phấn đấu năm học 2022 - 2023 trong toàn thể Viên chức - Người lao động của Viện.

PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung, phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ phát biểu ý kiến tại Hội nghị Viên chức - Người lao động năm học 2022 - 2023.

Tin và ảnh (Viện DRAGON-Mekong)