Biến đổi khí hậu và thiên tai đã có những tác động đáng kể đến sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó hạ tầng cơ sở – nền tảng cho sự phát triển vùng đã chịu nhiều tổn hại nghiêm trọng. Trong khuôn khổ hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Đức trong việc triển khai các hoạt động tăng cường khả năng thích ứng trước biến đổi khí hậu, dự án “Tăng cường dịch vụ khí hậu cho đầu tư cơ sở hạ tầng (CSI)” và chương trình “Thích ứng với Biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long” (MCRP) đã đồng tổ chức hội thảo “Tăng cường khả năng chống chịu khí hậu cho cơ sở hạ tầng ở Đồng bằng sông Cửu Long”. Hội thảo được tổ chức vào ngày 14 – 15 tháng 02 năm 2023 nhằm thảo luận về các thông lệ thực hành tốt nhất và tầm nhìn tương lai về hạ tầng cơ sở ở đồng bằng Sông Cửu Long nói riêng và ở Việt Nam nói chung trong bối cảnh biến đổi khi hậu.

PGS. TS. Văn Phạm Đăng Trí, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (Viện DRAGON-Mekong), Trường Đại học Cần Thơ đã tham gia và đại diện nhóm nghiên cứu có bài trình bày về “Các phương pháp tăng cường khả năng phục hồi – Thành phố Bọt biển”. Những thách thức và cơ hội đối với quản lý tài nguyên nước đô thị và những triển vọng về việc phát triển thành phố bọt biển ở đồng bằng sông Cửu Long đã được trình bày. Việc thích ứng và nâng cao khả năng phục hồi với ngập lụt dựa trên cơ sở của cộng đồng cũng là một trong những giải pháp tiềm năng được trao đổi tại hội thảo.    

Một số hình ảnh tại hội thảo:

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1a.jpg