Thông báo

Tổ chức Seminar “Copula Theory and Its Applications: Predicting Arsenic”

- Thời gian: 08:00 - 10:00, thứ Sáu, ngày 14/7/2023.

- Địa điểm: Tầng 3 - Hội trường Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu - Trường Đại học Cần Thơ.

- Báo cáo viên: Giáo sư Nabendu Pal, thuộc Trường Đại học Louisiana, Hoa Kỳ (https://math.louisiana.edu/node/141).

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh

- Thành phần tham dự: Nghiên cứu sinh, học viên cao học và các bạn sinh viên đại học.

 

Quý đại biểu vui lòng phản hồi tham dự đến cô Lê Thị Ý Nhi, Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu - Trường Đại học Cần Thơ (ĐT: 0987 159 064, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).  Thời hạn đăng ký: Ngày 10/7/2023.