Ngày 14 tháng 07, Giáo sư Nabendu Pal – Khoa Toán, Đại học Louisiana (Hoa Kỳ) và cộng sự đến thăm và trao đổi học thuật tại Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (DRAGON-Mekong). Trong buổi nói chuyện, Giáo sư Pal bàn luận về những ý tưởng cơ bản đằng sau lý thuyết Copula và cách lập mô hình dữ liệu môi trường để đưa ra dự đoán về các yếu tố quan trọng dựa trên một số yếu tố dễ quan sát. Bên cạnh đó, Giáo sư có bài thuyết trình về dự đoán nồng độ Asen trong nước ngầm từ dữ liệu có sẵn, dựa trên một số thông thường có thể đo lường được, và các yếu tố khác (chẳng hạn như- độ pH, Clo và độ oxi hóa khử). Để xây dựng một mô hình xác suất giữa Asen và một chất dễ đo lường phần tử, GS đã sử dụng phương pháp Farlie-Gumbel-Morgenstern Copula (FGMC) để xây dựng một phân phối hai biến, từ đó dự đoán nồng độ Asen dựa trên mức quan sát được của nguyên tố lành tính. Phương pháp này là phương pháp đầu tiên trong việc dự đoán Asen từ (các) nguyên tố có vẻ dễ nhận biết, và cực kỳ hữu ích cho tất cả các bên liên quan từ quan điểm chính sách công.

 

PGS.TS Văn Phạm Đăng Trí (Viện trưởng Viện DRAGON-Mekong) và GS. Nabendu Pal đều chỉ ra sự cần thiết của thống kê trong nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khía cạnh xây dựng cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, PGS.TS Văn Phạm Đăng Trí mong muốn hai bên sẽ duy trì được mối quan hệ hợp tác quốc tế cho các dự án cụ thể trong tương lai. Cuối buổi thảo luận, Viện DRAGON-Mekong và GS. Nabendu Pal cùng cộng sự có buổi ăn trưa thân mật tại Cần Thơ.

Người viết: Nguyễn Luyến Phương Đoan

Người đăng: Trần Quốc Dũng