Ngày 11/9/2023, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu tổ chức Hội nghị Viên chức - Người lao động năm học 2023 - 2024 nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong nghiên cứu khoa học và xây dựng đơn vị; phương hướng công tác năm học 2023 - 2024. Tham dự Hội nghị, về phía Ban Giám hiệu Trường có PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung, Phó Hiệu trưởng; về phía Công đoàn Trường có ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Công đoàn cùng đại diện các phòng Quản trị thiết bị, phòng Quản lý Khoa học và tất cả viên chức, người lao động của đơn vị.

Hội nghị đã nghe báo cáo Tổng kết năm học 2022 - 2023 và Phương hướng công tác năm học 2023 - 2024; tổng hợp và giải đáp ý kiến thảo luận của viên chức, người lao động đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Viên chức - Người lao động năm học 2022 - 2023. Trên cơ sở báo cáo Tổng kết năm học 2022 - 2023, Hội nghị đánh giá các kết quả đã đạt được và những tồn tại trong năm học vừa qua, từ đó đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, hạn chế; đề ra một số hoạt động trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm học mới. Tham dự và phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Hiếu Trung, Phó Hiệu trưởng Trường ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Viện trong một số lĩnh vực hoạt động, cũng như định hướng phát triển Viện bền vững trong thời gian tới.

PGS.TS. Văn Phạm Đăng Trí, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu báo cáo

Tổng kết năm học 2022 - 2023 và Phương hướng công tác năm học 2023 - 2024.

Hội nghị Viên chức - Người lao động được tổ chức một cách dân chủ, nghiêm túc và hiệu quả không chỉ thể hiện quyền làm chủ của viên chức, người lao động mà còn thể hiện sự đồng thuận cao của tập thể về các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2023 - 2024.

PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung, phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ phát biểu ý kiến tại Hội nghị Viên chức - Người lao động năm học 2023 - 2024.

Hội nghị Viên chức - Người lao động năm học 2023 - 2024 của Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu.

Tin và ảnh: Viện DRAGON-Mekong

Người đăng: Trần Quốc Dũng